Veelgestelde Vragen
Frequently Asked Questions
Wie zijn de mensen achter Envision Media?
Who are the people behind Envision Media?
Envision Media is een collectief van passievolle creatievelingen, opgestart door Levi Claassen en Vlad Romanovski.
Envision Media is a collective of creatives full of passion, founded by Levi Claassen and Vlad Romanovski.
Wat onderscheidt jullie van de rest?
What sets you apart from the rest?
Snelle en zeer persoonlijke service, resulterend in maatwerk van hoge kwaliteit.
Fast and highly personal service, resulting in custom work with a high standard of quality.
Hoe snel kan er opgeleverd worden?
How fast can you deliver?
Meestal binnen twee weken na het filmen. Het kan significant minder zijn voor een interview, en meer voor een theatervoorstelling van drie uur. Neem contact op voor een accurater antwoord.
Usually within two weeks of filming. It can be significantly less for an interview, and more for a three-hour musical. Contact us for a more accurate answer.
Ik heb al beeldmateriaal, kan Envision dit monteren?
I already have the footage, can Envision do the edit?
Ja. Met professionele beelden kunnen we meteen aan de slag. Als de kwaliteit wat te wensen over laat kan het zijn dat er ondersteunend materiaal gekocht of opgenomen moet worden. Neem contact op voor de mogelijkheden.
Yes. With professional footage we can get started right away. If the quality leaves something to be desired, supporting material may have to be purchased or recorded. Contact us for the possibilities.
Ik wil alleen geluid op laten nemen, kan ik daarvoor ook bij Envision terecht?
I only want to record audio, does Envision have me covered?
Met bijvoorbeeld studiowerk of live interviews kunnen wij zelf een topresultaat leveren. Bij complexe live settings met veel sporen werken wij samen met partners die alle expertise hebben op dit gebied.
With studio work or live interviews for example, we can deliver top quality results ourselves. For complex multitrack live settings we work together with partners who have all the expertise in this area.
Werken jullie ook buiten Nederland?
Do you work outside the Netherlands?
Zeker. Afhankelijk van waar we naartoe reizen werken we samen met lokale productiebedrijven om efficiënt te werken.
Absolutely. Depending on where we travel, we partner with local production companies to work efficiently.
Wat ik zoek staat er niet tussen, wat nu?
What I'm looking for isn't here, now what?
Gezien de reikwijdte van ons netwerk kunnen we bijna altijd wat voor je betekenen. Neem gerust contact op voor vrijblijvend advies.
Given the scope of our network we can almost always be of use to you. Don't hesitate to contact us for open-ended advice.