Loading...
Multicam
Multicam
Voor de meest dynamische montage van een concert of theatervoorstelling maken we gebruik van meerdere camera’s verspreid door de zaal. Elke camera heeft zijn eigen perspectief op de actie. Een totaalshot, close-up op de emotie, volg-shots, en vanaf het podium.

De diverse beelden kunnen live geschakeld en gestreamd worden, maar ook gemonteerd worden in een cinematische video van het hele evenement of enkele nummers. Daarnaast bouwt de artiest hiermee een catalogus aan beelden op, die gebruikt kunnen worden voor diverse marketingdoeleinden.

Multicam video configureren in Offerte Tool
To achieve the most dynamic edit of a concert or theater performance, we use multiple cameras spread throughout the venue. Each camera has its own perspective on the action. A wide shot, close-up on the emotion, follow shots, and from the stage.

The various shots can be switched live and streamed, but also edited into a cinematic video of the entire event, or just a few songs. In addition, the artist builds up a catalogue of coverage that can be used for various marketing purposes.

Configure multicam video in Quote Tool
Livestreamen
Live Streaming
Met een livestream kunnen mensen op afstand meegenieten van het spektakel. Een eenvoudig statisch beeld of compleet live geschakeld met meerdere camera's, gasten op afstand, graphics en meer, niks is te gek. In samenwerking met de aanwezige geluids- en lichttechnici vormen we een geoliede productiemachine.

De resulterende livestream bieden wij in hoge kwaliteit aan door gebruik van gespecialiseerde apparatuur, en kan direct via social media of eigen website worden gedeeld.

Livestream configureren in Offerte Tool
With a live stream, people can enjoy the spectacle from a distance. A simple static image or completely switched live with multiple cameras, remote guests, graphics and more, anything goes. In collaboration with the sound and light technicians present, we form an unstoppable production machine.

Using specialised equipment we offer the resulting live stream in high quality, and can be shared immediately via social media or artist website.

Configure live stream in Quote Tool
Behind The Scenes
Behind The Scenes
De opbouw van het evenement sfeervol vastleggen? Dat kan met een behind-the-scenes-video. Een videograaf volgt de actie gedurende de op- en afbouw van het evenement.

Er wordt meestal gekozen voor een behind-the-scenes-video in combinatie met bijvoorbeeld een multicam registratie, maar is ook zeker los verkrijgbaar.

Behind-the-scenes-video configureren in Offerte Tool
Want to capture the setup of the event in an attractive, atmospheric way? You can with a behind-the-scenes video. A videographer follows the action during the build-up and breakdown of the event.

A behind-the-scenes video is usually chosen in combination with, a multicam registration for example, but it is also available separately.

Configure behind-the-scenes video in Quote Tool
De Montage
The Edit
Beelden van de verschillende camera's krijgen hun echte waarde en impact in de montage. Alles vloeit samen in een dynamische afwisseling van perspectief, beweging en detail.

Na het integreren van de huisstijl en invoegen van titels en credits wordt het geluid afgemixt, en de beelden krijgen een stijlvolle colorgrade.
Footage from the different cameras gets its real value and impact in the editing. Everything flows together in a dynamic variety of perspective, movement and detail.

After integrating the artist style and inserting titles and credits, the sound is mixed, and the images receive a stylish color grade.
Prijzen
Pricing
Heb je je keus gemaakt, of wil je gewoon even informeren naar de prijs? Ga dan door naar Offerte Aanvragen en krijg direct een online indicatie!
Have you made your choice, or do you just want to inquire about the price? Head over to Get A Quote to get an online estimate right away!